De rijke geschiedenis van Oman

geschiedenis oman

De geschiedenis van Oman heeft een lang en roerig karakter. Al duizenden jaren voor de jaartelling werden er in het land zeeschepen gebouwd, maar in 1500 voor Christus ontstond de uit de machtige wierookhandel de wierookroute. Zelfs de Romeinen probeerden deze tevergeefs in handen te krijgen. In het prille begin van de zestiende eeuw, toen Oman inmiddels al ruim duizend jaar geïslamiseerd was, bezetten de Portugezen het land. Dit was het begin van het ontstaan van de culturele mengelmoes. De Portugezen hebben 150 jaar lang hun stempel op de geschiedenis van Oman weten te drukken.

Van bloei naar verval

De vroege negentiende eeuw was een bloeipunt in de geschiedenis van Oman. Het land was machtig en had onder andere bezittingen in Perzië en Zanzibar. Na het tot stand komen van diplomatieke betrekkingen met Groot-Brittannië ging het echter bergafwaarts met Oman. Het rijk viel uit elkaar en kende – ook door het bewind van de toenmalige sultan- nauwelijks ontwikkeling. Deze sultan, Said Bin Taimur, heerste van 1932 tot 1970.

De recente geschiedenis van Oman

Met hulp van de Britten zette de zoon van de sultan, Qaboes Bin Said al Said, zijn vader af. De slavernij werd afgeschaft en Oman werd in 1971 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe sultan startte direct met een inhaalslag. Er werden scholen en ziekenhuizen gebouwd, irrigatieprojecten opgezet en de infrastructuur ging geheel op de schop. Dit heeft geresulteerd in een land met een inmiddels redelijk goede economische situatie. De veelbewogen geschiedenis van Oman heeft anno nu geresulteerd in een welvarend land dat met heel het Midden-Oosten in vrede leeft.